برنامه های مشهد در نقشه


تقویم اجرایی معاونت فرهنگی در این هفته

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۷
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم درچمن مصنوعی ولایت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش حکمت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درمجموعه ورزشی چمن وکفپوش صداقت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درچمن مصنوعی صلابت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش کرامت
   
۶:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش4
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش8
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی وآیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰ّبرگزاری کلاس آموزشی واجاره تایم فوتبال دستی وپینگ پنگ درسالن شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 2
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 4
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 7
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 9
   
۷:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش5
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد2
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد5
   
۷:۳۰اداره وتعمیروتجهیزکتابخانه شهیدآوینی
   
۷:۳۰خدمات کتابخانه)قراردادکتابخانه شهیدآوینی)
   
۷:۳۰مشارکت باتشکلهای مردمی
   
۷:۳۰برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره های گروهی
   
۷:۳۰برگزاری جلسات شوراهای اجتماعی محلات
   
۷:۳۰پایش سلامت وغربالگری دیابت
   
۸:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۸:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد4
   
۸:۰۰کلاس ِایروبیک2
   
۸:۰۰کلاس فوتسال
   
۸:۰۰کلاس ِایروبیک5
   
۸:۰۰نقاشی دیواری
   
۸:۰۰اردوی فرهنگی تفریحی
   
۸:۰۰برگزاری کارگاه مشاوره قبل ازدواج
   
۸:۰۰برگزاری هم اندیشی.
   
۸:۰۰کلاس آموزش شیرینی پزی
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰جشنواره اشکنه وقوروتی
   
۸:۳۰برگزاری طرح محله ورزش9
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد6
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد9
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 6
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش بوستان
   
۸:۳۰جبهه همین نزدیکی
   
۹:۰۰برگزاری نمایشگاه مشهددوست داشتنی فاز2
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پنجشنبه های شادویژه دختران
   
۹:۰۰مشاوره خانواده
   
۹:۰۰بازارچه مشاغل خانگی
   
۹:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۹:۰۰تاریخ شفاهی دفاع مقدس
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰بازدیددانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی ازشوراهای اجتماعی محلات منطقه
   
۹:۰۰جشنواره اشکنه وقروتی
   
۹:۰۰ایستگاه سلامت
   
۹:۰۰سوادرسانه ای-منطقه 4
   
۹:۳۰کلاس والیبال 2
   
۹:۳۰کلاس والیبال 4
   
۹:۳۰پایش سلامت
   
۹:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۰:۰۰سرای زندگی
   
۱۰:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۰:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۰:۰۰درمسیرزیبایی 2
   
۱۰:۰۰برگزاری محفل دوستانه دختران جوان بامحوریت خودآگاهی
   
۱۰:۰۰برگزاری مسابقه ی کتابخوانی " مسئله حجاب" آیت الله مطهری
   
۱۰:۰۰جلسه مذهبی نوجوانان
   
۱۰:۰۰اختتامیه جشن کتاب
   
۱۰:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۰:۰۰جهادگران سلامت
   
۱۱:۰۰کلاس والیبال
   
۱۱:۰۰هم اندیشی
   
۱۲:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درسالن شهیدعلیمردانی
   
۱۴:۰۰برگزاری کلاس های کاراته درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۴:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۵:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه آقایان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۱۵:۰۰کلاس ایروبیک 3
   
۱۵:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۶:۰۰برگزاری جلسه سوم وچهارم دوره ارتقاوتوانمندسازی فعالین اجتماعی فرهنگی حوزه دختران (فازاول) رویش ریحان
   
۱۶:۰۰پنجشنبه های شادویژه پسران
   
۱۶:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۱۷:۰۰تورسرزمین دانایی
   
۱۷:۰۰بازدیدافلاک نما
   
۱۷:۰۰اردوی فعالان جهان شهر
   
۱۷:۳۰همایش روابط زناشویی جهت آقایان
   
۱۷:۳۰همایش روابط زناشویی خانم ها
   
۱۸:۰۰جلسات مشاوره جمعی
   
۱۹:۰۰اهدای کارت نماز
   
۲۰:۰۰برگزاری حلقه صالحین جوانان باموضوع راههای کنترل عصبانیت، خشم و..
   
۲۰:۰۰جلسه بصیرت وانقلابیگری
   
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم درچمن مصنوعی ولایت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش حکمت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درمجموعه ورزشی چمن وکفپوش صداقت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درچمن مصنوعی صلابت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش کرامت
   
۶:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش بوستان 2
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش2
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی وآیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰ّبرگزاری کلاس آموزشی واجاره تایم فوتبال دستی وپینگ پنگ درسالن شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد8
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 3
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 5
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 8
   
۷:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۷:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد2
   
۷:۳۰اداره وتعمیروتجهیزکتابخانه شهیدآوینی
   
۷:۳۰خدمات کتابخانه)قراردادکتابخانه شهیدآوینی)
   
۷:۳۰مشارکت باتشکلهای مردمی
   
۷:۳۰برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره های گروهی
   
۷:۳۰برگزاری جلسات شوراهای اجتماعی محلات
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش14
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۸:۰۰برگزاری طرح محله ورزش6
   
۸:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۸:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد3
   
۸:۰۰کلاس ایروبیک
   
۸:۰۰کلاس ایروبیک 4
   
۸:۰۰اکران پرده های الوان
   
۸:۰۰نقاشی دیواری
   
۸:۰۰برگزاری طرح محله ورزش11
   
۸:۰۰برگزاری کارگاه مشاوره قبل ازدواج
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰مشاوره خانواده
   
۸:۰۰کلاس آموزش خیاطی
   
۸:۰۰کلاس آموزش خیاطی
   
۸:۰۰کلاس آموزش عربی لهجه عراقی
   
۸:۰۰کلاس آموزش بافت کیف مکرومه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۳۰برگزاری طرح محله ورزش3
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد10
   
۸:۳۰جبهه همین نزدیکی
   
۹:۰۰برگزاری طرح محله ورزش1
   
۹:۰۰اهدای عکس امام وهبری به مساجد
   
۹:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد7
   
۹:۰۰برگزاری نمایشگاه مشهددوست داشتنی فاز2
   
۹:۰۰بازدیددانش آموزان دبیرستان شهیدآوینی ازنمایشگاه صنایع دستی ومشاغل
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰برگزاری مسابقه ی" بهترین معلم من "توسط دانش آموزان دبیرستان امجدی زاده
   
۹:۰۰اعزام سالمندان به حرم مطهر
   
۹:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۹:۰۰بازارچه مشاغل خانگی
   
۹:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۹:۰۰تاریخ شفاهی دفاع مقدس
   
۹:۰۰کلاس آموزشی رابطین سلامت
   
۹:۰۰کلاس آموزشی رابطین سلامت
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰ایستگاه سلامت
   
۹:۰۰اختتامیه ی جشنواره هنری پدرانه
   
۹:۳۰برگزاری طرح محله ورزش7
   
۹:۳۰کلاس والیبال3
   
۹:۳۰برگزاری طرح غربالگری وسلامت ویژه بانوان محله
   
۹:۳۰همایش ارتباط موثرهمسران
   
۱۰:۰۰سرای زندگی
   
۱۰:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۰:۰۰برگزاری کارگروه استعدادیابی ونخبه پروری
   
۱۰:۰۰جلسه شورای اجتماعی محله امیرالمومنین
   
۱۰:۰۰کارگاه آموزش خانواده
   
۱۰:۰۰جهادگران سلامت
   
۱۱:۰۰برگزاری هم اندیشی
   
۱۱:۳۰برگزاری طرح محله ورزش13
   
۱۱:۳۰تورسرزمین دانایی
   
۱۱:۳۰بازدیدافلاک نما
   
۱۲:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درسالن شهیدعلیمردانی
   
۱۲:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۲:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۴:۰۰برگزاری کلاس های کاراته درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۴:۰۰کلاس کونگ فو
   
۱۴:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۵:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه آقایان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۱۵:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۵:۰۰سوادرسانه ای-منطقه 4
   
۱۶:۰۰برگزاری طرح محله ورزش10
   
۱۶:۰۰برگزاری جلسه سوم وچهارم دوره ارتقاوتوانمندسازی فعالین اجتماعی فرهنگی حوزه دختران (فازاول) رویش ریحان
   
۱۶:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۶:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۷:۰۰سینماکانون
   
۱۷:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۷:۰۰اولین یادواره ی ادبی شهیدرضااسماعیلی
   
۱۸:۰۰جلسات مشاوره جمعی
   
۱۹:۰۰اهدای کارت نماز
   
۱۹:۳۰سینمامحله
   
۲۰:۰۰همایش بصیرتی بسیجیان محلات ناحیه1
   
۱۳۹۶/۰۲/۰۵
۷:۰۰کوهپیمایی
   
۷:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۷:۳۰ارودی باشگاه اجتماعی همسران مشهدی
   
۸:۰۰اکران پرده های الوان
   
۸:۰۰نقاشی دیواری
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰برگزاری نمایشگاه مشهددوست داشتنی فاز2
   
۹:۰۰افتتاحیه ی نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان ها
   
۹:۰۰ختم صلوات
   
۹:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۹:۰۰جشن مبعث پیامبرص بامشارکت پایگاه بسیج
   
۹:۰۰تاریخ شفاهی دفاع مقدس
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۰:۰۰سرای زندگی
   
۱۰:۰۰کلاس مشاوره وتربیت فرزند
   
۱۰:۰۰جشن کودکانه
   
۱۳:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۴:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۵:۰۰اخلاق درترافیک
   
۱۵:۰۰ختم قرآن
   
۱۶:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۱۷:۰۰اختتامیه طرح جهان شهر
   
۱۷:۰۰آیین افتتاحیه خانه موزه شهیدان دهنوی وجشن میلادمبعث حضرت رسول اکرم(ص)
   
۱۷:۰۰برگزاری نشست شورای اجتماعی محله عیدگاه درمنزل شهیددهنوی
   
۱۸:۰۰جلسات مشاوره جمعی
   
۱۹:۰۰فروش تعاونی عطر
   
۱۹:۰۰اهدای کارت نماز
   
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم درچمن مصنوعی ولایت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش حکمت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درمجموعه ورزشی چمن وکفپوش صداقت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درچمن مصنوعی صلابت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش کرامت
   
۶:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش بوستان 2
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش2
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی وآیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰ّبرگزاری کلاس آموزشی واجاره تایم فوتبال دستی وپینگ پنگ درسالن شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد8
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 3
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 5
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 8
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد2
   
۷:۳۰اداره وتعمیروتجهیزکتابخانه شهیدآوینی
   
۷:۳۰خدمات کتابخانه)قراردادکتابخانه شهیدآوینی)
   
۷:۳۰مشارکت باتشکلهای مردمی
   
۷:۳۰برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره های گروهی
   
۷:۳۰برگزاری جلسات شوراهای اجتماعی محلات
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش14
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی مسجدالنبی
   
۷:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۷:۳۰فضاارایی منطقه به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم
   
۸:۰۰برگزاری طرح محله ورزش6
   
۸:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۸:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد3
   
۸:۰۰کلاس ایروبیک
   
۸:۰۰کلاس ایروبیک 4
   
۸:۰۰اکران پرده های الوان
   
۸:۰۰نقاشی دیواری
   
۸:۰۰خیلی محرمانه
   
۸:۰۰برگزاری طرح محله ورزش11
   
۸:۰۰جشن مبعث
   
۸:۰۰بازدیدمیدانی ازسطح منطقه درخصوص شناسایی پتانسیل های گردشگری منطقه
   
۸:۰۰کلاس آموزش خیاطی
   
۸:۰۰کلاس آموزش خیاطی
   
۸:۰۰کلاس آموزش عربی لهجه عراقی
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۳۰برگزاری طرح محله ورزش3
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد10
   
۸:۳۰تورسرزمین دانایی
   
۸:۳۰بازدیدافلاک نما
   
۹:۰۰برگزاری طرح محله ورزش1
   
۹:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد7
   
۹:۰۰ورزش صبحگاهی مسجدسجادی
   
۹:۰۰پایش سلامت
   
۹:۰۰ورزش صبحگاهی مسجدصاحب الزمان ( عج)
   
۹:۰۰برگزاری نمایشگاه مشهددوست داشتنی فاز2
   
۹:۰۰افتتاحیه ی نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان ها
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰بازدیددانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر
   
۹:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۹:۰۰تاریخ شفاهی دفاع مقدس
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۹:۰۰سوادرسانه ای-منطقه 4
   
۹:۳۰برگزاری طرح محله ورزش7
   
۹:۳۰کلاس والیبال3
   
۱۰:۰۰سرای زندگی
   
۱۰:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۰:۰۰تجلیل ازبرگزیدگان طرح قطارکتاب
   
۱۰:۰۰تجلیل ازبرگزیدگان طرح قطارکتاب1
   
۱۰:۰۰مدارس محله
   
۱۰:۰۰تورسرزمین دانایی
   
۱۰:۰۰تورسرزمین دانایی
   
۱۰:۰۰بازدیدافلاک نما
   
۱۰:۰۰بازدیدافلاک نما
   
۱۰:۰۰جهادگران سلامت
   
۱۰:۰۰سبک زندگی دینی- فرهنگسرای حجاب
   
۱۱:۰۰جشن مبعث
   
۱۱:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۱:۳۰برگزاری طرح محله ورزش13
   
۱۱:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۱:۳۰تورسرزمین دانایی
   
۱۱:۳۰بازدیدافلاک نما
   
۱۱:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۲:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درسالن شهیدعلیمردانی
   
۱۲:۰۰جشنواره بادبادک هاوساخت بادبادک باموادبازیافتی
   
۱۴:۰۰برگزاری کلاس های کاراته درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۴:۰۰کلاس کونگ فو
   
۱۴:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۵:۰۰اخلاق درترافیک
   
۱۵:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه آقایان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۱۵:۰۰مدارس محله
   
۱۵:۰۰کلاس تربیت فرزند
   
۱۵:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۵:۳۰کلاس ژیمناستیک
   
۱۵:۳۰جلسه تخصصی آموزش قرآن ویژه نوجوانان
   
۱۶:۰۰برگزاری طرح محله ورزش10
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۶:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۶:۰۰مهارتهای شادزیستن -مرکزفرهنگی بهرمان
   
۱۷:۰۰جشن عیدمبعث حضرت رسول اکرم (ص)
   
۱۷:۰۰کلاس آموزشی احکام ویژه دختران
   
۱۸:۰۰جلسات مشاوره جمعی
   
۱۹:۰۰اهدای کارت نماز
   
۱۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی باطرح مادرمحورسلامتی
   
۱۹:۳۰مبارزه بااستکبارجهانی
   
۱۹:۳۰برگزاری جشن عیدمبعث درمساجدمنطقه
   
۲۰:۰۰جشن بزرگ اسوه ی عالمین
   
۲۰:۰۰جشن بزرگ رحمت للعالمین
   
۲۰:۰۰جشن بزرگ بعثت رسول اکرم (ص)
   
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم درچمن مصنوعی ولایت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش حکمت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درمجموعه ورزشی چمن وکفپوش صداقت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درچمن مصنوعی صلابت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش کرامت
   
۶:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش4
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش8
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی وآیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰ّبرگزاری کلاس آموزشی واجاره تایم فوتبال دستی وپینگ پنگ درسالن شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 2
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 4
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 7
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 9
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش5
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد2
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد5
   
۷:۳۰اداره وتعمیروتجهیزکتابخانه شهیدآوینی
   
۷:۳۰خدمات کتابخانه)قراردادکتابخانه شهیدآوینی)
   
۷:۳۰مشارکت باتشکلهای مردمی
   
۷:۳۰برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره های گروهی
   
۷:۳۰برگزاری جلسات شوراهای اجتماعی محلات
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی مسجدقائم
   
۷:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۸:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد4
   
۸:۰۰کلاس ِایروبیک2
   
۸:۰۰کلاس فوتسال
   
۸:۰۰کلاس ِایروبیک5
   
۸:۰۰اکران پرچم سرخ ومشکی
   
۸:۰۰اکران پرده های الوان
   
۸:۰۰نقاشی دیواری
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰بازدیددانش آموزان ازبوستان موضوعی زیارت
   
۸:۰۰بازدیدمیدانی ازسطح منطقه درخصوص شناسایی بناهای هویتی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۳۰برگزاری طرح محله ورزش9
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد6
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد9
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 6
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش بوستان
   
۸:۳۰پیگیری طرج موزه شهیدگلشهر
   
۸:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۳۰تورسرزمین دانایی
   
۸:۳۰بازدیدافلاک نما
   
۸:۳۰جبهه همین نزدیکی
   
۹:۰۰نمایشگاه عکس غرهنگی بومی ومحلی اقوام گلشهر
   
۹:۰۰برگزاری نمایشگاه مشهددوست داشتنی فاز2
   
۹:۰۰افتتاحیه ی نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان ها
   
۹:۰۰مادران محورسلامتی
   
۹:۰۰ورزش صبحگاهی سالن ساجدین
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۹:۰۰تاریخ شفاهی دفاع مقدس
   
۹:۰۰کلاس آموزشی رابطین سلامت
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۳۰کلاس والیبال 2
   
۹:۳۰کلاس والیبال 4
   
۹:۳۰برگزاری مسابقه ی کتابخوانی " مسئله حجاب" آیت الله مطهری
   
۹:۳۰آموزش تفکیک زباله ازمبدا
   
۱۰:۰۰سرای زندگی
   
۱۰:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۰:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۰:۰۰تورسرزمین دانایی
   
۱۰:۰۰بازدیدافلاک نما
   
۱۰:۰۰جلسه مذهبی بانوان
   
۱۰:۰۰جهادگران سلامت
   
۱۰:۳۰همایش سوادرسانه ای
   
۱۱:۳۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۲:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درسالن شهیدعلیمردانی
   
۱۲:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۲:۳۰آموزش تفکیک زباله ازمبدا2
   
۱۴:۰۰برگزاری کلاس های کاراته درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۴:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۵:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه آقایان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۱۵:۰۰کلاس ایروبیک 3
   
۱۵:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۵:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۵:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۵:۰۰برگزاری کلاس های مهارت های زندگی
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۶:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۱۷:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۷:۰۰کلاس های آموزشی قرآن ویژه پسران
   
۱۸:۰۰جلسات مشاوره جمعی
   
۱۸:۳۰برگزاری حلقه ی صالحین باهدف آشنایی نوجوانان باخطرات فضای مجازی
   
۱۹:۰۰اهدای کارت نماز
   
۱۹:۳۰برگزاری نشست پرسش وپاسخ باحضورریاست کلانتری سنابادوشهروندان درمسجدالمنتظر
   
۱۹:۳۰گرامیداشت شهدای مدفعان حرم
   
۲۰:۰۰برگزاری سلسله همایش های امنیت اجتماعی
   
۲۰:۰۰همایش سبک زندگی دینی-منطقه 4
   
۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۰:۳۰مسابقه بین المللی نقاشی 2017
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم درچمن مصنوعی ولایت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش حکمت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درمجموعه ورزشی چمن وکفپوش صداقت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درچمن مصنوعی صلابت
   
۶:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم والیبال ویژه آقایان درمجموعه ورزشی کفپوش کرامت
   
۶:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش بوستان 2
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۰۰ورزش صبحگاهی آقایان
   
۶:۳۰طرح ورزش صبحگاهی سالن کوشه ای
   
۶:۳۰طرح ورزش صبحگاهی سالن توحید
   
۷:۰۰برگزاری طرح محله ورزش2
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۷:۰۰برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی وآیروبیک ویژه بانوان درمجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰ّبرگزاری کلاس آموزشی واجاره تایم فوتبال دستی وپینگ پنگ درسالن شهدای مدافع حرم
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد8
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 3
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 5
   
۷:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش سالن 8
   
۷:۰۰کوهپیمایی
   
۷:۰۰کوهپیمایی2
   
۷:۰۰اجرای نقاشی دیواری سطح سه بلوارکلاهدوز
   
۷:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۷:۰۰نقاشی دیواری سطح 1
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش
   
۷:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد2
   
۷:۳۰اداره وتعمیروتجهیزکتابخانه شهیدآوینی
   
۷:۳۰خدمات کتابخانه)قراردادکتابخانه شهیدآوینی)
   
۷:۳۰مشارکت باتشکلهای مردمی
   
۷:۳۰برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره های گروهی
   
۷:۳۰برگزاری جلسات شوراهای اجتماعی محلات
   
۷:۳۰برگزاری طرح محله ورزش14
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰ورزش صبحگاهی بانوان
   
۷:۳۰اجرای نقاشی دیواری سطح 2-
   
۸:۰۰برگزاری طرح محله ورزش6
   
۸:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه بانوان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۸:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد3
   
۸:۰۰کلاس ایروبیک
   
۸:۰۰کلاس ایروبیک 4
   
۸:۰۰اکران پرچم سرخ ومشکی
   
۸:۰۰نقاشی دیواری
   
۸:۰۰توزیع اقلام به نیازمندان
   
۸:۰۰برگزاری طرح محله ورزش11
   
۸:۰۰ورزش صبحگاهی مسجدغدیرباباعلی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۸:۰۰کلاس آموزش خیاطی
   
۸:۰۰کلاس آموزش عربی لهجه عراقی
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۰۰روایت حماسه
   
۸:۳۰برگزاری طرح محله ورزش3
   
۸:۳۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد10
   
۸:۳۰تورسرزمین دانایی
   
۸:۳۰بازدیدافلاک نما
   
۸:۳۰جبهه همین نزدیکی
   
۹:۰۰برگزاری طرح محله ورزش1
   
۹:۰۰اجرای طرح صبح، ورزش، زندگی. محله ورزش مسجد7
   
۹:۰۰نمایشگاه عکس غرهنگی بومی ومحلی اقوام گلشهر
   
۹:۰۰برگزاری نمایشگاه مشهددوست داشتنی فاز2
   
۹:۰۰افتتاحیه ی نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان ها
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۹:۰۰جشنواره نخبگان رسالت
   
۹:۰۰افتتاحیه بازارچه فروش مشاغل خانگی
   
۹:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۹:۰۰تاریخ شفاهی دفاع مقدس
   
۹:۳۰برگزاری طرح محله ورزش7
   
۹:۳۰کلاس والیبال3
   
۹:۳۰ورزش صبحگاهی فیروزه فاز4
   
۱۰:۰۰سرای زندگی
   
۱۰:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم به آقایان درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۰:۰۰کلاس آموزشی رابطین سلامت
   
۱۰:۰۰جهادگران سلامت
   
۱۱:۳۰برگزاری طرح محله ورزش13
   
۱۱:۳۰فضاسازی وسیاه پوشی سطح منطقه به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام(ع)
   
۱۲:۰۰برگزاری کلاس های آموزشی واجاره تایم ویژه آقایان درسالن شهیدعلیمردانی
   
۱۴:۰۰برگزاری کلاس های کاراته درسالن شهدای مدافع حرم
   
۱۴:۰۰کلاس کونگ فو
   
۱۴:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۴:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۵:۰۰برگزاری کلاس های بدن سازی ویژه آقایان درمجموعه ورزشی علیمردانی
   
۱۵:۳۰کلاس ژیمناستیک
   
۱۶:۰۰برگزاری طرح محله ورزش10
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۶:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۶:۰۰آتش نشان داوطلب
   
۱۶:۰۰پایش سلامت مادران مشهدی
   
۱۶:۰۰نمایشگاه مشهددوست داشتنی
   
۱۷:۰۰کلاس های آموزشی قرآن ویژه دختران
   
۱۸:۰۰جلسات مشاوره جمعی
   
۱۹:۰۰اهدای کارت نماز
   
۲۰:۰۰برگزاری سخنرانی سردارجوادکریمی قدوسی
   
۲۰:۰۰هم نواباکاروان کاظمین
   
۲۰:۰۰سوگوارباکاظمین
   

برنامه های هفته آینده ۱۵۰ برنامه و ۳۴۷ اجرا